podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Albania - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Albania - wiza, ambasady, przepisy

Tirana     
albania
Albania - podróże do AlbaniiAlbania - mapa krajuAlbania - spis artykułów i galeriiAlbania - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeAlbania - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaAlbania - szczepienia, zdrowie, poradyAlbania - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROAlbania - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOAlbania - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywate­le RP mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Al­banii jednorazowo do 30 dni, zachowując prawo przedłużenia poby­tu maksymalnie do 90 dni w okresie jednego roku. Formalności związanych z przedłużeniem pobytu można dopełnić w komi­sariacie policji właściwym dla miejsca po­bytu. Od obywateli RP nie pobiera się granicznych opłat wjazdo­wych. Dotyczy to również kierowców tirów i autobusów. Nie wymaga się od turystów posiadania powrot­nego biletu ani określonej kwoty pieniędzy. Od maja 2009 r. obywatele UE mogą wjeżdżać do Albanii na podstawie dowodów osobistych.
Informacje dla kierowców
Respektowane jest polskie i międzynarodowe prawo jazdy. Kierowca musi posiadać ubezpieczenie OC – tzw. zieloną kartę. Uznawane są zielo­ne karty wystawiane przez polskie towarzystwa ubez­piecze­nio­we. Kierowca otrzymuje przy wjeździe na teren Albanii zaświadczenie o wwożonym samochodzie. Należy sprawdzić wpisane dane. Jeżeli służby graniczne z jakiegoś powodu nie dają tego zaświadczenia należy osobiście się o nie upomnieć (dla uniknięcia kłopotów przy wyjeździe). Ostatnio zmodernizowano część dróg głównych. Nie zaleca się porusza­nia po drogach po zmroku ze względu na nieoświetlonych użytkowników dróg (motocykle, rowery, piesi) oraz nieozna­kowane i nieoświetlone przeszkody na drodze (m.in. otwarte studzienki kanalizacyjne).
Przepisy celne
Nie ma specjalnych uregulowań doty­czących wwozu pieniędzy; wywóz pieniędzy ograniczony jest do kwoty 10 tys. EUR na osobę. Nie ma restrykcji celnych odbiegających od powszechnie przyjętych standardów.
Bezpieczeństwo
Należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość kradzieży mienia lub samochodu. Do miejsc szczególnie niebez­piecz­nych zaliczyć można górskie tereny północnej Albanii.
Przydatne informacje
• Jest coraz więcej bankomatów, jednakże w większości tylko dla posiadaczy kart wyda­nych w Albanii.
• Baza turystyczna jest już dobrze rozwinięta. W Tiranie i większych miastach można zatrzymać się w kilku hotelach o wysokim standardzie. Powstały również hotele dla podróżnych mniej zasobnych. Na wybrzeżu jest duży wybór pensjonatów i małych hoteli. Brakuje pól namiotowych. Pola kempingowe nieliczne.
• Dyskomfortem – nie tylko dla turystów – są na terenie całej Albanii, a zwłaszcza na prowincji okresowe przerwy w dosta­wach energii elektrycznej i wody, dochodzące do kilku godzin na dobę.
• Pewnym utrudnieniem jest niewydolna sieć telefoniczna i częste przeciążenia łączy internetowych. Sieć telefonii komórkowej nie obejmuje terenów północnych i górskich.
• Znajomość języków obcych nie jest powszechna na pro­wincji. W dużych mia­stach można porozumieć się w języku włoskim lub angielskim, a na południu kraju także greckim.
• Urzędy pracują w okresie letnim w godzinach 8.00–14.00 i 16.00–18.00, w okresie zimowym w godzinach 8.00–16.00.
• Sklepy otwarte są w zależności od decyzji właściciela, zwy­czajowo od 8.00 do 21.00; w okresie letnim niektóre sklepy zamykane są w godzinach 12.00–16.00.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Tiranie
Rruga e Durresit 123, Tirana
tel.: (00-355 4) 234 190
fax: (00-355 4) 233 364
polemb@albaniaonline.net
www.tirana.polemb.net
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Albanii
ul. Altowa 1
02-386 Warszawa
tel.: 824 14 27, 658 03 31
fax: 824 14 26
alb@atos.warman.com.pl